Квотування європейського та національного продукту

Суть проблеми:

На сьогодні чинне законодавство про телерадіомовлення містить положення, які не зовсім узгоджуються» зі ст. 10 Європейської Конвенції про транскордонне телебачення (надалі – Конвенція).

Відповідно до Конвенції «Кожна Сторона, що здійснює трансляцію, забезпечує в разі доцільності та відповідними засобами, щоб телемовник, який підпадає під її юрисдикцію, приділяв більшу частину свого ефірного часу європейським роботам, за винятком часу, відведеного для новин, спортивних подій, телевізійних ігор, реклами, послуг телетексту й  телепродажу. Це співвідношення з урахуванням зобов’язань телемовника перед своїми телеглядачами стосовно інформаційних, освітніх, культурних та розважальних програм досягається поступово, на підставі відповідних критеріїв».

Враховуючи, що Конвенцією передбачено, що в ефірі телерадіоорганізації більшу половину (тобто не менше 51 відсотка) повинні становити європейські твори, цілком логічно вважати, що українські твори також відносяться до «європейських», а тому повинні включатися у квоту європейського продукту, що закріплена у Конвенції.

Натомість, чинна редакція ч.1. статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон) передбачає, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

Не відповідає вимогам Конвенції в цій частині і ч. 4 ст. 28 Закону, яка визначає, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися наступних пропорцій між українськими та іноземними програмами:

програми європейського виробництва повинні становити не менше 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків – програми українського виробництва.

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи, що на сьогоднішній день існує велика проблема з наповненням ефіру національним продуктом, який би повністю відповідав якісним показникам, приведення законодавства у сфері телерадіомовлення у відповідність до вимог Конвенції дозволить вирішити існуючу проблему.

Звертаємо вашу увагу на міжнародний досвід щодо регулювання квот

Держава Квота європейського продукту Квота національного продукту
1. Франція[1] 60% 40%
2. Канада   60 % канадських передач з 18 до 24 години
3. Естонія 50% 35%
4. Угорщина   20%.
5. Болгарія[2] 50%  

Звертаємо увагу, що міжнародне  законодавство іноземних держав не фіксує квоти , що регулюють більше 60% продукту в ефірі телеканалів, оскільки вони є фактично забороною щодо вживання іншої мови чи трансляції іноземних передач. Практику застосування квот чи встановлення цих квот у ліцензії на мовлення розглядають як неправомірне обмеження свободи та дискримінацією за ознакою мови. Натомість українське законодавство регулює 80% продукту що транслюється в ефірі телерадіокомпаній.

Історія питання

  • Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» від 17.12.2008 р. (дата набрання чинності для України 01.07.2009 р.).
  • Закон України «Про телебачення і радіомовлення» вiд 21.12.1993

Позиція ІТК

Враховуючи, що Конвенцією передбачено, що в ефірі телерадіоорганізації більшу половину (тобто не менше 51 відсотка) повинні становити європейські твори, а українські твори відносяться до «європейських», вважаємо, що в чинному законодавстві цілком достатніми будуть квоти для європейських робіт – не менше 51 відсотка, в тому числі національних – не менше 30 відсотків.

Необхідні дії:

1)            пропонуємо викласти ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у наступній редакції: «У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 30 відсотків має становити національний продукт».

2)            частину 4 Статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» викласти у наступній редакції: «Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між європейськими та іншими іноземними програмами:

-               програми європейського виробництва повинні становити не менше 51 відсотку, у тому числі не менше 30 відсотків – програми національного виробництва».

 


[1] Найближчим часом Франція зобов’язалася зменшити квоту до 50% європейського з них 35% французького.

[2] У Болгарії принаймні 50 % відсотків передач мають бути болгарського або європейського виробництва.

Категорiя: Медіаправо